Folder: Lärlingprojektet

Att göra är att lära

Samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet som gynnar elever som ska välja inriktning till gymnasiet i Gällivare.

Imega Promotion/2007

Leave a Reply