Ny material för Jobst

Under hösten och över årskiftet har det blivit mycket jobb med Essity brand – Jobst, genom The Brand Floor där jag nu jobbar en dag i veckan. Nu har vi infört den nya stilen på broschyrer, foldrar, blanketter och övriga trycksaker på alla fyra nordiska språken. Det finns myc ket material som ska omvandlas så jobbet fortsätter!

Leave a Reply